Rijkswaterstaat gunt combinatie “Hof van Marken” de opdracht

Rijkswaterstaat gunt combinatie “Hof van Marken” de opdracht

Gunning Dijkversterking Marken 🎉

Met trots kunnen we melden dat Rijkswaterstaat het project Dijkversterking Marken definitief heeft gegund aan de Combinatie Hof van Marken, een samenwerking tussen de Vries & van de Wiel en  JLD Contracting.

De West- en Zuidkade van de omringdijk moeten worden versterkt over een lengte van ruim 5 kilometer om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen en Marken de komende 50 jaar te beschermen tegen hoogwater. Daarom wordt buitendijks, tegen de bestaande dijk een nieuwe (hogere) dijk aangelegd. Daarna halen we de bestaande dijk deels weg. Buitendijks, in het water, wordt een nieuwe dijk aangelegd. Kortom: een prachtig, overzichtelijk waterbouwproject in een cultuurhistorische omgeving.

De omringdijk is beeldbepalend voor het landschap van het eiland Marken. Ook recreëren inwoners en toeristen op en rondom de dijk: het ‘rondje Marken’ is een begrip op zich! Hof van Marken houdt hier in de plannen rekening mee. Samen staan we voor een waterveilig en robuust ontwerp met oog voor de omgeving.

De komende periode staat in het teken van verder uitwerken van het tenderontwerp tot uiteindelijk een uitvoeringsontwerp. In oktober 2021 start Hof van Marken met de ontwerpwerkzaamheden en wordt in 2022 een proefvak aangelegd. Naar verwachting start de realisatie in 2023. Afhankelijk van de aanlegmethode is de nieuwe dijk klaar tussen 2025 en 2027.

#gunning #definitief #dijkversterking #marken #DEMEGroup #JLD #RWS

Link officieel bericht Rijkswaterstaat: