Certificering

co2 - certificering

VCA - certificering

ISO 9001 - certificering

 

CO2 – BELEID

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, welke dan ook primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen. Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Verbetering, enerzijds behouden van het VCA en ISO 9001 certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterdoelen in onze actieplannen en het in de praktijk realiseren en verbeteren hiervan. Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij besloten om de CO2 -prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2 -uitstoot. Door het maken van onze CO2 -footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. JLD International B.V. zal jaarlijks haar energiebeleid, CO2 -footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop JLD International B.V. omgaat met CO2 -reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2 -prestatieladder stelt voor niveau 5.

CO2 Prestatieladder

ISO-9001

VCA**

 

INZICHT

JLD International B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2 -emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2 -uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2 -uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2018 is de CO2 -footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de voortgangsrapportage:

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarbeoordeling CO2 2018

J.F. Karsten Beheer B.V. Periodieke Rapportage H1 2019

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarbeoordeling CO2 2019

J.F. Karsten Beheer B.V. Periodieke Rapportage H1 2020

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarbeoordeling CO2 2020

J.F. Karsten Beheer B.V. Periodieke Rapportage H1 2021

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarbeoordeling CO2 2021

J.F. Karsten Beheer B.V. Periodieke Rapportage H1 2022

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarbeoordeling CO2 2022

J.F. Karsten Beheer B.V. Periodieke Rapportage H1 2023

REDUCTIE

JLD International B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2 -uitstoot te reduceren . Download hieronder het betreffende document:

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarplan 2019 CO2

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarplan 2020 CO2

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarplan 2021 CO2

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarplan 2022 CO2

Ketenanalyse JLD-Kunststof damwanden 2023

J.F. Karsten Beheer B.V. Jaarplan 2023 CO2

 

COMMUNICATIE

JLD International B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over zijn energie reductiebeleid. Download hieronder de betreffende documenten:

J.F. Karsten Beheer B.V. Communicatie Overzicht

 

PARTICIPATIE

JLD International B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief van KAM-adviseur Nederland. Download hieronder de betreffende documenten:

2019-10-11-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland

2019-03-22-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland

2020-10-09-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland

2021-10-29-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland

2022-03-18-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland

2023-03-18-Verslag-CO2-Initiatief-Samen-Slim-Besparen-Kam-Adviseur-Nederland