JLD International op de METS Tradeshow in de RAI Amsterdam

JLD International op de METS Tradeshow in de RAI Amsterdam

Afgelopen dagen (14-15-16 november) stond JLD International op de METS Tradeshow in de Rai in Amsterdam.

De METS is ’s werelds grootste en best bezochte beurs in de maritieme industrie en een gelegenvar link = document.getElementById(‘link2736’);link.onclick = function(){document.location = link.getAttribute(‘href’);} heid waar bedrijven die zich richten op innovatie en marktontwikkelingen elkaar kunnen ontmoeten.

JLD had stond hier op het Marina & Yard Pavilion, een plein waar de toonaangevende bedrijven op het gebied van het ontwikkelen en aanleggen van jachthavens een stand hebben.

JLD richtte zich op deze beurs met name op het leveren en verankeren van drijvende steigers, maar ook op het verankeren van boeien en andere drijvende objecten.