VPPS

 

Het VPPS (Vertical Pipeline Pushing System) is een innovatieve en milieuvriendelijke methode om snel en goedkoop (gas) leidingen in de (zachte) grond te drukken.

De VPPS is een uiterst geschikte oplossing voor het drukken van gas- en pijpleidingen in nieuwbouw, slecht toegankelijke gebieden en bij dekkingmanco’s.

 

Hoe het werkt

 

De pijpleiding wordt op een gecontroleerde manier met licht materieel in de (zachte) grond gedrukt.

Er worden grondankers aan weerszijden van de leiding geplaatst. Vervolgens wordt er een juk op de leiding bevestigd. Hier wordt de reactiekracht uit gehaald die nodig is om de pijp naar beneden te drukken.

Het principe is dat een aantal jukken samen werken om de leiding in een s-curve te drukken, zodat de pijpleiding van maaiveld niveau naar de gewenste diepte gebracht kan worden.

De jukken worden aan de grondankers gekoppeld en vervolgens wordt de s-curve in de pijp gedrukt. Zodra de leiding onder de juk aan het begin van het proces op diepte is, wordt het juk uit het proces gehaald om vervolgens weer aan het eind in het proces ingeschakeld te worden. Op die manier kan de leiding in een golfbeweging vooruit worden gewerkt totdat de gehele pijpleiding op diepte ligt.