INNOVATIEPROJECT | KADEMUREN VERSTERKEN AMSTERDAM

INNOVATIEPROJECT | KADEMUREN VERSTERKEN AMSTERDAM

Onze hoofdstad Amsterdam heeft circa 200 kilometer gemeentelijke #kademuren die in slechte staat verkeren. Daarom is de Gemeente Amsterdam met 6 partijen, waaronder Strukton, een samenwerking aangegaan voor een #innovatietraject.

JLD Contracting heeft in combinatie met Strukton Civiel ingeschreven op de aanbesteding “levensduur verlengende maatregelen” van de kademuren van de gemeente Amsterdam,
en
hebben zo hun krachten gebundeld.

“VERSTERKEN DOOR SAMEN TE WERKEN”

Onze innovatieve oplossing betreft een foam dat zich bindt aan het water. Met steun en #samenwerking van de gemeente Amsterdam en erkende kennisinstellingen onderzoeken we de komende periode onder meer het effect van het foam op het grondwater. Zo werken we samen aan innovatieve #oplossingen en bouwen mee aan de toekomst

Link naar artikel Gemeente Amsterdam

Link naar bijdrage Linkedin Structon Civiel