Winnovatie.nl is online gegaan!

Winnovatie.nl is online gegaan!

Winnovatie.nl is online gegaan!

Via deze website kunnen we, samen met andere waterschappen en waterorganisaties, laten zien waaraan we werken en met welke uitdagingen wij ons bezig houden. Ons dijkversterkingsproject, met de JLD-Dijkstabilisator, de Ringdijk in de Watergraafsmeer te Amsterdam is nu te bereiken via de volgende link: https://lnkd.in/d3kqbwH