Oplevering versterking Ringdijk

Oplevering versterking Ringdijk

Afgelopen week was de oplevering van de versterking van Ringdijk in de Watergraafsmeer te Amsterdam.
De dijk werd symbolisch terug gegeven aan de bewoners waarbij Dhr. Peter Glas, Delta commissaris samen met Dhr. Eric Wagener, directeur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de laatste JLD-Dijkstabilisator met grond hebben afgedekt.

Hierna werd er samen met Gerhard van den Top, Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Dhr. Gerard Korrel, Bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Dhr. Jos Karsten, Directeur JLD Contracting BV en de bewoners een bloemrijk graszaad uitgestrooid.

De versterking van de Ringdijk in Amsterdam was de eerste dijk versterkt met de nieuwe techniek JLD-Dijkstabilisator.
Voor het versterken van de Ringdijk in Amsterdam was gekozen voor de JLD-Dijkstabilisator zodat de dijk zijn bestaande vorm kon houden en de bomen niet hoefden te worden gekapt. Daarnaast zorgt de dijkverankeringstechniek voor de minste overlast bij de bewoners. De pilot is zeer succesvol verlopen! Met de JLD-Dijkstabilisator kan, afhankelijk van de bodemgesteldheid en de specifieke situatie een sterkte tekort tot wel 30% worden opgelost.