Ringdijk versterkt, bomen blijven (oost-online)

Ringdijk versterkt, bomen blijven (oost-online)

De Ringdijk tussen de Wibautstraat en de Middenweg is wel hoog genoeg maar niet sterk genoeg. Over een lengte van 1 kilometer gaat Waternet namens  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk versterken. Het deel tussen de Amstel en de Wibautstraat is in orde en daar niets te gebeuren.

De Ringdijk is jarenlang punt van discussie geweest. De bomen op de dijk zouden moeten worden gekapt om de dijk veilig te houden. De buurtbewoners waren daar fel op tegen. Uiteindelijk waren zowel de bewoners als het stadsdeel er over eens dat zoveel mogelijk bomen gespaard moeten worden.
Met een nieuwe techniek wordt de dijk nu versterkt. Met de ‘JLD-dijkstabilisator’ kan de dijk van binnenuit worden versterkt. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo is de dijk weer veilig en kunnen de bomen op de Ringdijk worden behouden. De werkzaamheden zijn gestart en in februari 2019 afgerond.

Lees hier het originele artikel.