Grote stap in de ontwikkeling van de dijk versterking techniek

Grote stap in de ontwikkeling van de dijk versterking techniek

Proeven met innovatie JLD-Dijkstabilisator zeer positief verlopen

8 juli 2015

EDAM – Vandaag om 07.14 uur is de proefdijk tijdens 2e containerproef op het testveld van JLD Contracting in Purmerend overeenkomstig de berekeningen gebroken. Hiermee kwam een einde aan bijna een jaar voorbereiding en veldonderzoek. De eerste bevindingen maken het zeer aannemelijk dat de JLD-Dijkstabilisator nog dit jaar uit kan groeien tot een geaccepteerd systeem voor dijkversterking. Een grote stap voor dijkversterking in Nederland en daarbuiten.

 

Proef met en zonder Dijkstabilisator

Woensdagavond 24 juni jl. was het eerste deel van de containerproeven met de ‘groene’ dijk. Deze dijk was uitgevoerd zonder de JLD-Dijkstabilisator en had tot doel het rekenmodel, ontwikkeld voor de JLD-Dijkstabilisator, te controleren. Overeenkomstig de berekeningen brak de dijk.

De tweede proef met de ‘blauwe’ dijk (verstevigd met de JLD-Dijkstabilisator) begon afgelopen maandag 6 juli jl. Deze dijk werd met circa 1 miljoen kilo met staal en containers verzwaard om een breuk te realiseren, conform plan. De eerste bevindingen maken het zeer aannemelijk dat de JLD-Dijkstabilisator nog dit jaar uit kan groeien tot een geaccepteerd systeem voor dijkversterking.

De proeven hebben unieke beelden opgeleverd. Bekijk deze beelden via www.jlddijkstabilisatie.nl.

IMG_2157

 

Project POV Macrostabiliteit

JLD Contracting ontwikkelt samen met haar partners Antea GroupWiertsema & Partners en Deltares de JLD-Dijkstabilisator. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (Macrostabiliteit). Deze techniek wordt in opdracht van Waterschap Rivierenland binnen de POV macrostabiliteit, een programma van het Nederlandse Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld en gefinancierd.

www.POVMacrostabiliteit.nl

 

Wat betekent dit?

Het afronden van dit gedeelte van de beproeving betekent dat er bijna een jaar van veldonderzoek kan worden afgerond. De gegevens die uit al deze proeven zijn verkregen, zullen de komende weken worden geanalyseerd en in een rapport worden verwerkt. Dit rapport zal na de zomervakantie ter beoordeling bij het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) www.ENWinfo.nl worden ingediend.

JLD Contracting heeft tot doel om de JLD-Dijkstabilisator nog dit jaar tot een geaccepteerd systeem te verkrijgen.