JLD in Column Frans van den Berg met nieuwsbrief Macrostabiliteit

JLD in Column Frans van den Berg met nieuwsbrief Macrostabiliteit

Op 19 januari 2015 vond de eerste bijeenkomst van de POV Macrostabiliteit plaats met een excursie naar de testlocatie van de JLD Dijkstabilisator. Hierover heeft Frans van den Berg een column geschreven voor in de eerste nieuwsbrief van de POV Macrostabiliteit.

“Op 19 januari jongstleden vond de startbijeenkomst plaats in Volendam, met workshops en een excursie naar de JLD Dijkstabilisator. Ik heb deze eerste bijeenkomst van de POVM als zeer geslaagd ervaren. De opkomst was enorm; er is veel input uitgekomen om te verwerken in het Plan van Aanpak. Precies het doel van de bijeenkomst! Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en behoorlijk opgeschoten. De organisatie is ingericht, de projectgroep- en clusterleden zijn aan het werk en er ligt in concept een Plan van Aanpak. En er zijn ook referentieprojecten opgenomen. Dit zijn de gestarte projecten waar macrostabiliteit een belangrijk faalmechanisme is. Met de POVM willen we de referentieprojecten helpen om het stabiliteitsprobleem op een slimme wijze op te lossen. We werken daarom binnen deze POVM toe naar concrete resultaten die ook direct toepasbaar zijn. Er moet nog veel gebeuren tot en met 2017, maar het enthousiasme om deze verkenning gezamenlijk -marktpartijen, overheden, kennisinstituten en referentieprojecten- op te pakken is er. Dat is mooi om te zien en geeft vertrouwen in de uitkomst: nuttige en toepasbare resultaten.”