Innovatie in dijkversterking

Innovatie in dijkversterking

Dijkversterking is bittere noodzaak, maar het moet beter, sneller en goedkoper. Land-en-water innovator JLD International heeft een nieuw product wat de stabiliteit van een dijk met 50% of meer kan verbeteren. De JLD-Dijkstabilisator is uitgebreid rekenkundig getoetst en wordt nu voortgezet in diverse proeven in en rond Purmerend. Dijkstabilisatie kan sneller en goedkoper!